Wydarzenia

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI Z ZAKRESU CARVINGU

DLA WSZYSTKICH NAUCZYCIELI ZAJĘĆ TECHNICZNYCH, PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH I INNYCH ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI

24 maja 2012r., - odbyły się praktyczne warsztaty z carvingu dla nauczycieli, które poprowadził Pan Dariusz Ślusarczyk (II wicemistrz Polski w Carvingu, organizator i sędzia techniczny Mistrzostw Polski w Carvingu. Dziękujemy wszystkim za przybycie! (organizacja: Grażyna Matuszewska, Bogumiła Surowiec).

KONFERENCJA: DRAMAT WOŁYŃSKI

DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI ORAZ UCZNIÓW

22 maja 2012r., - w auli budynku MCDN ODN w Tarnowie odbyła się konferencja poświęcona dramatowi na Wołyniu. W ramach konferencji wykłady wygłosili: ks. dr hab. Józef Marecki, a także: Dariusz Gorajczyk (IPN). Wszyscy nauczyciele uczestniczący w konferencji otrzymali egzemplarz wydawnictwa płytowego CD „Wołyń 1943”. Dziękujemy wszystkim za przybycie (organizacja: Józef Parys, Arkadiusz Nalepka).

Konferencja: Dramat Wołyński
Kliknij w zdjęcie aby zobaczyć pokaz w powiększonym oknie!

I MIĘDZYSZKOLNY PRZEGLĄD POEZJI ŚPIEWANEJ

DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI

18 maja 2012r., - odbył się Międzyszkolny Przegląd Poezji Śpiewanej organizowany przez Tarnowską Inicjatywę Oświatową oraz Stowarzyszenie Ponad Barierami. Przewodniczącym Jury oraz gościem honorowym był znany bard z Piwnicy Pod Baranami: Jacek Wójcicki. Dziękujemy wszystkim wykonawcom!

Więcej czytaj na stronie stowarzyszenia: TUTAJ. Galeria z przeglądu: TUTAJ. Zdjęcie obok do pobrania: TUTAJ

POLSKIE MIESIĄCE 1956, BLOK FILMÓW O KRESACH – V SPOTKANIE AKADEMII HISTORII NAJNOWSZEJ

DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI HISTORII I UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH

17 maja 2012r., w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie - odbyło się piąte spotkanie w ramach cyklu zajęć seminaryjno-warsztatowych: Akademia Historii Najnowszej. Tematem przewodnim tego spotkania były: Polskie miesiące 1956, a w cyklu poświęconym analizie fimów poświęconych tematyce historycznej będących uzupełnieniem wiedzy historycznej ucznia szkoły średniej: Kresy utracone. / Blok filmów o kresach. Dziękujemy wszystkim za przybycie! (organizacja: Józef Parys)

Warsztaty: STRATEGIE RADZENIA SOBIE Z DYSCYPLINĄ W KLASIE. JAK SOBIE RADZIĆ Z PROWOKACYJNYMI ZACHOWANIAMI UCZNIÓW NA RÓŻNYCH ETAPACH EDUKACYJNYCH

DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI

16 maja 2012r., - zakończycły się 15-godzinne warsztaty dotyczace metod radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów w szkole. Warsztaty poprowadzili: Pani J. Szura oraz dr W. Srebro. Dziękujemy wszystkim uczestnikom. (organizacja: Maria Gdowska, Zofia Martyniuk, Aldona Fudali-Rzepka oraz Arkadiusz Nalepka).

Warsztaty: JAK BEZPIECZNIE POSŁUGIWAĆ SIĘ GŁOSEM I MÓWIĆ BEZ WYSIŁKU

DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI

9 maja 2012r., - zakończyły się 10-godzinne warsztaty dotyczące bezpiecznego posługiwania się głosem w pracy nauczyciela. Warsztaty przeprowadził Pan Jerzy Pal. Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo. (organizacja: Maria Gdowska, Zofia Martyniuk, Aldona Fudali-Rzepka oraz Arkadiusz Nalepka).

Warsztaty: MNEMOTECHNIKI JAKO METODY AKTYWIZUJĄCE I WSPOMAGAJĄCE PRACĘ UCZNIA

DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI

4 maja 2012 r., - zakończyły się 20-godzinne warsztaty dotyczące mnemotechnik, które prowadził Pan Piotr Zych – trenerem technik uczenia się. Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo! (organizacja: Ariadiusz Nalepka oraz Aldona Fudali-Rzepka, Maria Gdowska, Zofia Martyniuk)

KLIKNIJ I ZOBACZ GALERIĘ ZE SPOTKANIA Z HISTORIĄ NAJNOWSZĄ 2012 I SPOTKAŃ WCZEŚNIJSZYCH

III SPOTKANIE Z HISTORIĄ NAJNOWSZĄ

DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI J. POLSKIEGO I NIE TYLKO

26 kwietnia 2012r. - odbyło sie już po raz trzeci Spotkanie z Historią Najnowszą organizowane jak co roku wraz z V Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie oraz Zespołem Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych - jako cykl wykładowo-warsztatowy dla uczniów i nauczycieli. Patronat nad tegorocznym spotkaniem, którego temat brzmiał: "Jak Gierek dokonał cudu gospodarczego" objął: Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Tarnowie. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom - zarówno nauczycielom jak i młodzieży za przybycie, a w sposób szczególny Pani Dyrektor V LO w Tarnowie - J. Jasiak oraz prowadzącym zajęcia i organizatorom: U. Rusin, J. Parysowi, D. Gorajczykowi, dr J. Szarkowi, dr P. Juśko, dr M. Borysowi oraz G. Gawlikowi i P. Dąbrowie. (organizacja ze strony e-ducaTIO - J. Parys, A. Nalepka).

„POMYSŁ NA ZAJĘCIA” CZYLI O SZTUCE PRZYGOTOWANIA I PLANOWANIA INSPIRUJĄCYCH ZAJĘĆ PRZEDSZKOLNYCH I WCZESNOSZKOLNYCH. PRAKTYCZNE POMYSŁY ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM METODY W. SHERBORNE I NIE TYLKO…

DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

26 kwietnia 2012r. - zakończyła się pierwsza (wiosenna) część cyklu warsztatów. Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo i duże zainteresowanie. Informujemy, że kolejna cześć warsztatów odbędzie się jesienią 2012 r. (organizacja: Zofia Martyniuk, Maria Gdowska, Aldona Fudali-Rzepka oraz Arkadiusz Nalepka).

ETYKA I ETYKIETA W KOMUNIKACJI

DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI J. POLSKIEGO I NIE TYLKO

24 kwietnia 2012r., - odbyło seminarium, które poprowadziła Pani Agnieszka Rosińska-Mamej (Instytut Filologii Polskieja Akademii Świętokrzyskiej). Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie! (organizacja: Renata Susułowska oraz - Ewa Ciesielczyk, Alina Starostka i Arkadiusz Nalepka)

„Pomysł na zajęcia” – część wiosenna
Kliknij w zdjęcie aby zobaczyć pokaz w powiększonym oknie!

Warsztaty: TWORZENIE I WYKORZYSTYWANIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH W PROGRAMIE POWERPOINT W PRACY NAUCZYCIELA…

DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI

25 kwietnia 2012r. – zakończyły się 15 godzinne warsztaty dotyczące tworzenia atrakcyjnych prezentacji w programie PowerPoint oraz umiejętności wykorzystania ich do pracy z uczniami. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom. (organizacja: Arkadiusz Nalepka, Karolina Góryjowska)

Widowisko: POZWÓL MI BYĆ, POZWÓL MI ŻYĆ

DLA MŁODZIEŻY I NAUCZYCIELI SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

26 marca i 19 kwietnia 2012r., w Auli MCDN ODN w Tarnowie - z inicjatywy Specjalnego Ośrodka  Szkolno – Wychowawczego, Gimnazjum nr 2 w Tarnowie oraz e-ducaTIO - odbyło się przedstawienie słowno – muzyczne pt.: „Pozwól mi być, pozwól mi żyć” w ramach realizowanego projeku „Szkoła bez przemocy”. Przedstawienie zaprezentowane zostało w połączeniu z prelekcją terapeuty uzależnień Pani Moniki Urbaś i dyskusją nt. środków uzależniających, a skierowane zostało do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej szkół tarnowskich. Część słowna przedstawienia zaprezentowana została przez młodzież Liceum Uzupełniającego SOSW pod kierownictwem Pani Urszuli Barczyńskiej i Pana Ryszarda Nowaka, oprawą muzyczną zajął  się Pan Adam Dudek z Gimnazjum nr 2. Dziękujemy wszystkim za przybycie i gratulujemy występującym. (organizacja ze strony e-ducaTIO – Aldona Fudali-Rzepka).

III SPOTKANIE Z WYDAWNICTWAMI DLA NAUCZYCIELI HISTORII I WOS-U
Widowisko: Pozwól mi być, pozwól mi żyć
Kliknij w zdjęcie aby zobaczyć pokaz w powiększonym oknie!

DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI HISTORII I WOS-U

19 kwietnia 2012 r. - odbyło się spotkanie z wydawnictwem WSiP dla nauczycieli historii i WOS-u. (organizacja: Józef Parys).

Warsztaty: METODA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI

18 kwietnia 2012r. - zakończycły się 25 godzinne warsztaty dotyczące projektu edukacyjnego. Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w warsztatach! (organizacja: Arkadiusz Nalepka, Marta Madura).

WARSZTAT NAUCZYCIELA POLONISTY W ŚWIETLE NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO

16 kwietnia 2012r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie miała miesjce konferencja na której - gościem honorowym konferencji był: profesor dr hab. Sławomir Jacek Żurek - kierownik grupy ekspertów do spraw podstawy programowej z grupy przedmiotów kultura i język polski w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a także autor koncepcji podstawy programowej z języka polskiego. Tematem konferencji były zgadnienia dotyczące pracy z nową podstawą programową na lekcjach języka polskiego oraz egzaminowanie w świetle nowej podstawy programowej do języka polskiego. Dziękujemy wszystkim za przybycie! (organizacja: Ewa Ciesielczyk, Alina Starostka, Renata Susułowska).

WPŁYW AGRESJI DOMOWEJ NA ZACHOWANIE UCZNIA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM

DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI

30 marca 2012 r. - zakończyło się dwudniowe seminarium dotyczące wpływu agresji domowej na zachowanie ucznia w środowisku szkolnym. Dziękujemy wszystkim za udział w seminarium! (organizacja: Aldona Fudali-Rzepka, Zofia Martyniuk, Maria Gdowska, Arkadiusz Nalepka)

Warsztat nauczyciela polonisty w świetle nowej podstawy programowej
Kliknij w zdjęcie aby zobaczyć pokaz w powiększonym oknie!

ZMIANY W CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD 2012 r.

DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

30 marca 2012r. - zakończyły się warsztaty dla nauczycieli języka angielskiego. Szkolenie odbyło się w dwóch częściach: Część I: Dla członków zespołów egzaminacyjnych z matury ustnej z języka angielskiego nie będących egzaminatorami OKE oraz wszystkich zainteresowanych nauczycieli języka angielskiego; Część II: Dla: egzaminatorów OKE, którzy nie przeszli jeszcze szkolenia prowadzonego przez OKE. Dziękujemy wszystkim za przybycie! (organizacja: Grzegorz Pałucki, Arkadiusz Nalepka)

II MIĘDZYSZKOLNY FESTIWAL POEZJI POLSKIEJ I OBCEJ

DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH UCZNIÓW GIMNAZJÓW ORAZ NAUCZYCIELI OPIEKUNÓW

27 marca 2012 r. miała miejsce druga edycja festiwalu organizowanego przez VII LO w Tarnowie oraz Tarnowską Inicjatywę Oświatową, której tegoroczny temat brzmiał: „Zwierzątka - małe zwierzenia”. Dla uczestniczących w festiwalu uczniów oraz ich opiekunów odbyły się również zajęcia warsztatowe, które poprowadziała Pani Iwona Kapa. Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom! (organizacja: Renata Susułowska, Alina Starostka, Ewa Ciesielczyk)

SPOTKANIE Z WYDAWNICTWAMI

DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI HISTORII I WOS-U

19 marca 2012 r.- odbyło się spotkanie z wydawnictwem STENTOR. Tematem spotkania było: Jak skutecznie uczyć historii w szkole średniej w dobie reformy? Klasa pierwsza, moduły i przygotowanie do matury. Prezentacja podręcznika i obudowy metodycznej do klasy pierwszej szkoły średniej. Spotkanie poprowadził Pan Grzegorz Szczepański. (organizacja: Józef Parys). Dziękujemy wszystkim za przybycie!

III Spotkanie w ramach „Akademii Historii Współczesnej” przy współpracy z IPN w Krakowie

DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI HISTORII I WOSU-U

6 marca 2012 r. - w Zespole Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych im. J. Piłsudskiego w Tarnowie, ul. Gen. J. Bema 9/11 odbyła się trzecia cześć cyklu zajęć seminaryjno-warsztatowych dla nauczycieli w ramach "Akademii historii współczesnej". Tematem tego spotkania było: Wprowadzenie systemu komunistycznego w Polsce. / Wyklęci żołnierze Wolnej Polski, natomiast w cyklu filmowym: W szponach okupantów (blok filmów o okupacji). / Marsz wyzwolicieli. (organizacja: Józef Parys). Dziękujemy wszystkim za przybycie!

KOMUNIKACJA TRANSFORMUJĄCA W OŚWIACIE W RAMACH PROJEKTU: COACHING W SŁUŻBIE OŚWIATY

13 lutego 2012 r., w Auli budynku MCDN ODN w Tarnowie - odbyła się konferencja połączona z warsztatami, które poprowadził - dr Richard Bolstad - światowej sławy specjalista w dziedzinie komunikacji i coachingu, twórca modelu Transforming Communication oraz RESOLVE, autor wielu książek. Spotkanie odbyło się w ramach kontynuacji projektu "Coaching w służbie oświaty". Więcej konferencji oraz projekcie, a także galerię ze spotkania możecie Państwo zobaczyć: TUTAJ!...

SPOTKANIE Z WYDAWNICTWEM NOWA ERA.

DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI HISTORII I WOSU-U

9 lutego 2012 r. - odbyło się spotkanie z wydawnictwem NOWA ERA. Częścią spotkania była: "Realizacja nowej podstawy programowej z historii w szkole ponadgimnazjalnej" - warsztaty zostały przeprowadzone przez przedstawicieli wydawnictwa. Podczas spotkania została zaprezentowana najnowsza seria podręczników dla szkół ponadgimnazjalnych: Poznać przeszłość. Każdy uczestnik spotkania otrzymał darmowe materiały. (organizacja: Józef Parys)

„FACHSPRACHE IM DEUTSCHUNTERRICHT”.

DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMIECKIEGO

7 lutego 2012 r. - odbyło się darmowe szkolenie dotyczace fachowego języka na zajęciach z języka niemieckiego, które poprowadziła Pani Katarzyna Łyp - edukator j. niemieckiego wydawnictwa BC edu Cornelsen. (organizacja: Agnieszka Juśko). Dziękujemy wszystkim za przybycie!

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI: „COACHING, JAKO NARZĘDZIE PRACY”

DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI

30 stycznia 2012 r. - w budynku MCDN ODN w Tarnowie odbyły się warsztaty dla nauczycieli zainteresowanych zastosowaniem narzędzi coachingowych w pracy nauczyciela. Zajęcia poprowadziła Coach ICI trener Pani M.Charaszkiewicz. (organizacja: Renata Susułowska, Alina Starostka, Ewa Ciesielczyk). Dziękujemy wszystkim za przybycie.

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA PROJEKT: „COACHING W SŁUŻBIE OŚWIATY”

DLA DYREKTORÓW ORAZ PEDAGOGÓW TARNOWSKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

26 stycznia 2012 r. - w auli MCDN ODN w Tarnowie odbyła się konferencja inaugurująca projekt skierowany do dyrektorów tarnowskich placówek oświatowych - "Coaching w służbie oświaty", który jest pionierską próbą zaadaptowania narzędzi coachingowych do wspierania roli dyrektora szkoły w kierowaniu placówką oświatową. Gościem honorowym konferencji był prof. Zbigniew Nęcki (UJ). Projekt realizowany jest wspólnie przez: Urząd Miasta Tarnowa, MCDN ODN w Tarnowie oraz Szkołę Coachingu Lilianny Kupaj w ramach działalności Tarnowskiej Inicjatywy Oświatowej "e-ducaTIO". Więcej o projekcie oraz pełna galeria zdjęć z konferencji zobacz: TUTAJ...

HISTORYCZNE GRY EDUKACYJNE

DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI HISTORII W RAMACH „AKADEMII HISTORII WSPÓŁCZESNEJ”

19 stycznia 2012 r. - w budynku MCDN ODN w Tarnowie odbyło się II spotkanie w ramach cyklu zajęć dla nauczycieli i uczniów - "Akademia Historii Współczesnej". Tematem pierwszej części spotkania były historyczne gry edukacyjne przygotowane przez IPN: Pamięć 39, Awans, 303. W części filmowej prezentowane były filmy poruszające tematykę lat 80 - tych. Zajęcia prowadzili pracownicy IPN: Dariusz Gorajczyk i dr Paweł Naleźniak oraz Józef Parys - Tarnowski Lider Przedmiotwy z historii. (organizacja: Józef Parys) Dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom za przybycie!

FENOMEN „SOLIDARNOŚCI”NA DRODZE DO NIEOPODLEGŁEJ RZECZPOSPOLITEJ

DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI HISTORII W RAMACH „AKADEMII HISTORII WSPÓŁCZESNEJ”

3 stycznia 2012 r. - w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie odbyło się spotkanie rozpoczynające cykl zajęć seminaryjno-warsztatowych dla nauczycieli i uczniów w ramach "Akademii historii współczesnej". Tematem pierwszej części spotkania był: "Fenomen „Solidarności” na drodze do niepodległej Rzeczypospolitej" (Jarosław Szarek - IPN Kraków). Druga część poświęcona była analizie filmów dotyczących tej tematyki (Dariusz Gorajczyk - IPN Kraków) dla nauczycieli oraz uczniów tarnowskich szkół średnich. (organizacja: Józef Parys - Tarnowski Lider Przedmiotowy).

DAS DEUTSCH DIKTAT

16 grudnia 2011 r. - w budynku MCDN ODN w Tarnowie odbył się etap rejonowy Ogólnopolskiego Dyktanda Języka Niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych „DAS DEUSCH DIKTAT”. Konkurs organizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego, a na etapie regionalnym w Tarnowie wspiera go organizacyjnie MCDN ODN w Tarnowie oraz Małe Centrum Biblioteczne Instytutu Goethego przy XVI LO w Tarnowie - w ramach Tarnowskiej Inicjatywy Oświatowej - więcej czytaj TUTAJ...

PRZYGOTOWANIE NAUCZYCIELI DO ANALIZY, OCENY, MODYFIKOWANIA I PISANIA PROGRAMÓW

DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI

13 grudnia 2011 r. - odbyło się szkolenie dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli, które poprowadził Pan Wiesław Went. Dziękujemy wszystkim za przybycie. (organizacja: Maria Gdowska, Zofia Martyniuk, Aldona Fudali-Rzepka)

SEMINARIUM POŚWIĘCONE PISANIU PROJEKTÓW UNIJNYCH

DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH

13 grudnia 2011 r. - Praktyczne porady dotyczące umiejętności pisania projektów unijnych, których udzielał prowadzący - Pan Janusz Żak. Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie! (organizacja: Grzegorz Pałucki - Tarnowski Lider Przedmiotowy z j. angielskiego)

KOMUNIKACJA W RODZINIE JAKO CZYNNIK WSPIERAJĄCY ROZWÓJ DZIECKA W ŚWIETLE NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI

12 grudnia 2011 r. - odbyło się szkolenie,które poprowadził Pan dr Wacław Srebro. Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie! (organizacja: Aldona Fudali-Rzepka, Zofia Martyniuk, Maria Gdowska)

Komunikacja w rodzinie, jako czynnik wspierający rozwój dziecka…
Kliknij w zdjęcie aby zobaczyć pokaz w powiększonym oknie!

DARMOWE DWA W JEDNYM – DLA NAUCZYCIELI J. ANGIELSKIEGO!

 1. CLASSROOM MENAGEMENT STRATEGIES – HOW TO MAKIE STUDENTS DO WHAT WE WANT? 5 grudnia 2011 r. – odbyło się szkolenie, których celem było omówienie podstawowych technik jakimi podświadomie posługują się uczniowie próbując manipulować nauczycielem tzw. gry uczniów, sposoby radzenia sobie z tego typu zjawiskiem oraz receptury na „kontratak”, czyli jakimi sposobami i środkami dostępnymi w szkole może posłużyć się nauczyciel aby uczniowie robili to co jest od nich wymagane myśląc, że inicjatywa należy w całości do nich – prowadzący: dr Przemysław Stach.
 2. PAINLESS METHODS OF TEACHING THE CULTURAL BACKGROUND IN PREPARATION FOR MATURA EXAMINATION – WebQuests, Podcasts and alike Celem tego szkolenia było pokazanie możliwości wykorzystania gotowych, lub lekko zmodyfikowanych dostępnych powszechnie narzędzi ułatwiających właściwe przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego w tej materii oraz zwiększających ich motywację i wiarę we własne możliwości – prowadzący – Grzegorz Pałucki – Tarnowski Lider Przedmiotowy; (organizacja: Grzegorz Pałucki, Arkadiusz Nalepka)

PODSTAWY BARISTY – SZTUKA PARZENIA KAWY

DLA NAUCZYCIELI TECHNIKI ORAZ INNYCH ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI

3 grudnia 2011 r. - odbyło się szkolenie ukazujące oryginalne formy realizowania projektów gimnazjalnych na podstawie pracy baristy. Dziękujemy wszystkim za przybycie! (organizacja: Grażyna Matuszewska)

„ZADUSZKI MIŁOSZOWE” – PREZENTACJA EFEKTÓW PROJEKTU MIĘDZYKLASOWEGO W I LO

DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI

28 listopada 2011 r. – w Auli budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie – miała miejsce otwarta prezentacja efektów międzyklasowego projektu – Zaduszki Miłoszowe. Efekty swojej pracy prezentowali uczniowie i nauczyciele następujących klas:

„Orfeusz i Eurydyka” – mit a współczesna refleksja o miłości, sztuce, człowieczeństwie i śmierci – klasa I L (Pani Ewy Ciesielczyk)
„Ars poetica w perspektywie przemijania” – klasa III L (Pani Agnieszki Wrzesień)
Kraina młodości w perspektywie „brzegu rzeki”- klasa II L (Pani Lucyny Frączek)
GRATULUJEMY UCZNIOM I NAUCZYCIELOM!
Podstawy baristy – sztuka parzenia kawy
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć pokaz!

LEKCJA OTWARTA Z J. POLSKIEGO:
Czy można działać słowem?- o sprawczym działaniu języka

 DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO

28 listopada 2011 r. - w II Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie miała miejsce lekcja otwarta języka polskiego przygotowana przez Lidera Przedmiotowego z j. polskiego - Alinę Starostkę. Lekcja odbyła się w klasie II e, a dotyczyła sprawczego działania języka. 

II DNI NIEMIECKIE

 DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMIECKIEGO

23-24 listopada 2011 r. - odbyły się II Dni Niemieckie zorganizowane przez: Instytut Goethego w Krakowie oraz MCDN ODN w Tarnowie, XVI Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie wraz z Małym Centrum Instytutu Goethego - w ramach Tarnowskiej Inicjatywy Oświatowej "e-ducaTIO", przy wsparciu PSNJN. Tegoroczna edycja Dni Niemieckich zorganizowana została pod hasłem: "LANDESKUNDE", a patronat honorowy nad tegoroczną edycją Dni Niemieckich objął: Pan Prezydent Miasta Tarnowa - dr Ryszard Ścigała - zobacz więcej... (organizacja: Agnieszka Juśko, Arkadiusz Nalepka) - POKAZ ZDJĘĆ ORAZ FILM - tutaj!

ZMIANY WE WSPÓŁCZESNEJ POLSZCZYŹNIE

 DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO

17 listopada 2011 r. - miał miejsce wykład dla nauczycieli języka polskiego oraz wszystkich zainteresowanych, który wygłosił - prof. Bogusław Dunaj, językoznawca, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i PWSZ w Tarnowie. Serdecznie dziękujemy wszystkim za liczny udział! (organizacja: Ewa Ciesielczyk, Alina Starostka oraz Arkadiusz Nalepka)

SPOSOBY ROZUMIENIA DZIECKA (UCZNIA) – JAK NIE BYĆ MANIPULATOREM W PROCESIE WYCHOWANIA?

DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI/WYCHOWAWCÓW

14 listopada 2011 r - odbyło się szkolenie, które poprowadził dr Wacław Srebro. Dziękujemy wszystkim za przybycie! (organizacja: Aldona Fudali-Rzepka, Zofia Martyniuk, Maria Gdowska oraz Arkadiusz Nalepka)

14 listopad 2011 – „Przyszłość przeszłości się kłania”
zobacz film!

WIDOWISKO TEATRALNE: „PRZYSZŁOŚĆ PRZESZŁOŚCI SIĘ KŁANIA”

14 listopada 2011 r - z inicjatywy e-ducaTIO i Specjalnego Ośrodka  Szkolno - Wychowawczego w Tarnowie oraz XVI LO - młodzież tarnowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wzięła udział w widowisku słowno-muzycznym "Przyszłość przeszłości się kłania", związanego z rocznicą powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Przedstawienie wystawione zostało na scenie Tarnowskiego Teatru, któremu serdecznie dziękujemy za udostępnienie sceny! Byliśmy świadkami ogromnej dawki patriotyzmu, kultywowania narodowej tradycji i kultury w wykonaniu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z SOSW w Tarnowie, dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowym Sączu i młodzieży XVI LO. Widowisko przygotowali: Pani Urszula Barczyńska i Pan Ryszard Nowak z SOSW w Tarnowie, Pani Joanna Michna z Zespołu Specjalnych Szkół Przyszpitalnych w Tarnowie i Pani Marta Ryżak z SP nr 7 w Nowym Sączu. Przedstawienie zaszczycili swoją obecnością - Wiceprezydent M. Tarnowa Pani Krystyna Latała, żołnierze Armii Krajowej: płk Jerzy Pertkiewicz ps. "Drzazga" - Kawaler Orderu Virtuti Militari i mjr Zbigniew Banaś ps. "Słoma". (Organizacja ze strony Tarnowskiej Inicjatywy Oświatowej: Aldona Fudali-Rzepka i Arkadiusz Nalepka, współorganizatorzy: Aneta Kopeć-Wilk, Renata Susułowska, Józef Parys).

TERMICZNA UTYLIZACJA ODPADÓW

EUROPEJSKIE PRAKTYKI W ZAKRESIE TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW

9 listopada 2011r. o godz. 9:30 w budynku MCDN ODN w Tarnowie miał miejsce wykład dr Grzegorz Wielgosińskiego z Politechniki Łódzkiej na temat termicznej utylizacji odpadów. Wykład był częścią spotkania inaugurującego kampanię ekologiczną - "Eko Tarnów" - Tarnowska Inicjatywa Ekologiczna. (organizacja: Aldona Fudali-Rzepka, Zofia Martyniuk, Maria Gdowska, Magdalena Drobot)

OPRACOWYWANIE ZNACZEŃ WYRAZÓW W KSZTAŁCENIU SZKOLNYM

 DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO

26 października 2011 r. - odbyło się szkolenie obejmujące część teoretyczną, ćwiczenia praktyczne oraz wskazówki metodyczne. Szkolenie poprowadziła je: dr Maria Madej - wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, metodyk nauczania literatury i języka polskiego. Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie! (Organizacja: Ewa Ciesielczyk, Alina Starostka oraz Arkadiusz Nalepka)

Termiczna utylizacja odpadów – inauguracja kampanii Eko-Tarnów
Kliknij w zdjęcie aby powiększyć pokaz!

2 DNIOWY II PIKNIK MATEMATYCZNO-TECHNICZNY

 DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI MATEMATYKI I TECHNIKI ORAZ UCZNIÓW TARNOWSKICH GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

24-25 października 2011 r. - odbył się organizowany przez Tarnowską Inicjatywę Oświatową "e-ducaTIO" oraz Gimnazjum nr 11 w Tarnowie (znajdź na MAPIE) - zobacz galerię!

Dzień Gimnazjów (24 październik 2011 r.)

Dla nauczycieli: Mapy rozwiązywania problemów; Prowadzący: Danilo Sirias - (Profesor Saginaw Valley State University, USA);

Dla nauczycieli: Tajlandzka sztuka rzeźbienia w owocach i warzywach - fantazje z owoców i warzyw; Prowadzący: Dariusz Ślusarczyk (II wicemistrz Polski w Carvingu, organizator i sędzia techniczny Mistrzostw Polski w Carvingu, autor książki - "Fantazje z warzyw i owoców").

Dla uczniów: Rozwój kreatywności; Prowadzący: Lilianna Kupaj, Master Coach ICI - Trener Transforming Communication™ - Szkoła Coachingu

Dzień Szkół Ponadgimnazjalnych (25 październik 2011 r.)

Dla nauczycieli: Mapy rozwiązywania problemów, Konstruowanie narzędzi dydaktycznych. Udział w lekcji pokazowej;Prowadzący:Danilo Sirias - (Profesor Saginaw Valley State University, USA);

Dla uczniów: Mapy rozwiązywania problemów; Prowadzący:Danilo Sirias - (Profesor Saginaw Valley State University, USA); Rozwój kreatywności; Prowadzący: Lilianna Kupaj, Master Coach ICI - Trener Transforming Communication™ - Szkoła Coachingu

(organizacja: Bogumiła Surowiec – nauczyciel-konsultant MCDN, Alina Baran, Grażyna Matuszewska, Karolina Góryjowska – Tarnowscy Liderzy Przedmiotowi oraz Arkadiusz Nalepka; tłumaczenie: Grzegorz Pałucki) – Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie!
2 Piknik Matematyczno-Techniczny

WYPALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

 DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI

24 października 2011 r. (poniedziałek), godz. 14.30 - odbyło się szkolenie dotyczące zapobiegania wypaleniu zawodowemu w zawodzie na uczyciela, które poprowadził psycholog - dr Wacław Srebro. Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie! (Organizacja: Aldona Fudali-Rzepka, Zofia Martyniuk, Maria Gdowska oraz Arkadiusz Nalepka)

I MARATON MIĘDZYKULTUROWY” – „NIEPOGRZEBANE SŁOWA”

 • PEDAGOGIKA PAMIĘCI NA PRZYKŁADZIE HISTORII I KULTURY ŻYDÓW POLSKICH.

DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI

17-21 października 2011 r. - odbył się I Maraton Międzykulturowy. Tegoroczna pierwsza edycja Maratonu, którego tytuł brzmiał: "Niepogrzebane słowa" poświęcona była historii i kulturze Żydów polskich. W ramach Maratonu odbyły się:

WYSTAWA: "Polacy ratujący Żydów w czasie Zagłady. Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej w Małopolsce w latach 1939-1945" - 10 do 17 października 2011 r. - w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie (znajdź na mapie) - była możliwość zwiedzenia wystawy: "Polacy Ratujący Żydów w czasie Zagłady. Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej w Małopolsce w latach 1939-1945" Wystawa zostanie udostępniona przez rzeszowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

WARSZTATY: Magia Świętego Języka – co należy wiedzieć o języku hebrajskim? - 19 października (środa); Prowadzący: Arkadiusz Nalepka (MCDN ODN w Tarnowie)

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI NA CMENTARZU ŻYDOWSKIM W TARNOWIE - Symbolika cmentarza żydowskiego – jako narzędzie w kształceniu międzykulturowym - 20 października (czwartek); miejsce – cmentarz żydowski w Tarnowie; Prowadzący: dr hab. Leszek Hońdo (Kierownik Zakładu Kultury Żydów, Katedra Judaistyki UJ)

KONFERENCJA ORAZ WARSZTATY - 21 października (piątek)
 • Wykład: ”Zapomnienie i pamięć o Shoah na przykładzie historii obozu zagłady w Bełżcu”; Robert Kuwałek – Pracownik naukowy Państwowego Muzeum na Majdanku;
  – Wykład: „Miejsca modlitwy, jako element tradycji i kultury Żydów tarnowskich” – Aneta Kopeć –Wilk;
 • Prezentacja projektu edukacyjnego: „Holocaust w Polsce” – realizowanego przez klasę III b Gimnazjum Dwujęzycznego im. Św. Kingi w Tarnowie; Alina Starostka;
  – Warsztaty: Rola języka w opisywaniu tradycji i kultury żydowskiej; dr Katarzyna Pabis (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie);
 • Warsztaty dla uczniów (miejsce – cmentarz żydowski w Tarnowie); prowadzący: Tomasz Malec, Aneta Kopeć-Wilk
  I Maraton Międzykulturowy

ZAPRASZAMY UCZESTNIKÓW SZKOLENIA: MAGIA ŚWIĘTEGO JĘZYKA – DO ODWIEDZENIA STRONY Z MATERIAŁAMI (kliknij tutaj!)

NOWOCZESNE METODY PRACY – METODY AKTYWIZUJĄCE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ

12 października 2011 r. odbyły się warsztaty poświęcone wykorzystaniu nowoczesnych metod aktywizujących w klasach I-III oraz na zajęciach przedszkolnych, które przeprowadziła Pani dr Łucja Reczek-Zamróz. Wszystkikm uczestnikom dziękujemy serdecznie za przybycie. (Organizacja: Aldona Fudali-Rzepka, Maria Gdowska, Zofia Martyniuk oraz Arkadiusz Nalepka)

WIELKI NIEOBECNY – FANTASTYKA NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO

7 października 2011 r. - odbyło się szkolenie poświęcone temu gatunkowi literatury. Szkolenie poprowadził Pan Piotr Zych. (organizacja: Arkadiusz Nalepka oraz Renata Susułowska, Ewa Ciesielczyk, Alina Starostka - Tarnowscy Liderzy Przedmiotowi z j. polskiego). Materiały ze szkolenia można pobrać TUTAJ!

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie!
Metody aktywizujące w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

SPIELEN DEUTSCH LERNEN – UNKONVENTIONELLE LERNMETHODEN IM DEUTSCHUNTERRICHT

DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMIECKIEGO

30 września (piątek) w godz. 15.00- 16.00 - odbyło się krótkie szkolenie zorganizowane przez Małe Centrum Biblioteczne Instytutu Goethego przy XVI LO w Tarnowie oraz MCDN ODN w Tarnowie w ramach "e-ducaTIO" - "Nauka przez zabawę- niekonwencjonalne metody na lekcjach j. niemieckiego". Więcej dowiedz się TUTAJ

BLENDED LEARNING – NAUCZANIE BUSINESS ENGLISH W OPARCIU O PLATFORMĘ EDUKACYJNĄ ORAZ SERIĘ PODRĘCZNIKÓW SHORT COURSE
DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

30 września (piątek) - odbyło się szkolenie z cyklu Akademia Anglisty, które poprowadziła Pani Katarzyna Łyp- Konsultant Metodyczny wydawnictwa BC.edu-Cornelsen. (organizacja: Grzegorz Pałucki, Agnieszka Juśko oraz Arkadiusz Nalepka).