O nas

Tarnowska Inicjatywa Oświatowa Urzędu Miasta Tarnowa oraz Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie stanowi integralną i nowoczesną część miejskiego systemu wspierania oraz doskonalenia nauczycieli tarnowskich placówek oświatowych.

Taki system wsparcia skonstruowany został przy uwzględnieniu powiązań funkcjonalnych, z których najistotniejszymi obszarami współpracy są: lokalne środowisko edukacyjne oraz struktury samorządu wojewódzkiego. System opiera się na trzech elementach:

  1. wsparciu przedmiotowym,
  2. wsparciu personalnym,
  3. wsparciu przywarsztatowym.

Uzupełnieniem są elementy – wsparcia organizacyjnego. Podstawę funkcjonowania e-ducaTIO stanowi Zespół Liderów Przedmiotowych m. Tarnowa. Miejscem jego spotkań, szkoleń i wspólnej pracy są placówki edukacji szkolnej miasta Tarnowa oraz MCDN ODN w Tarnowie. Model Tarnowskiego Lidera Przedmiotowego uwzględnia osiem obszarów zadań – diagnozowanie potrzeb środowiska i planowanie własnej pracy, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, inspirowanie nauczycieli do podejmowania działań innowacyjnych, doskonalenie własnego warsztatu pracy, współpraca z instytucjami i organizacjami oświatowymi, współpraca z Urzędem Miasta Tarnowa oraz MCDN ODN w Tarnowie, wspieranie nauczycieli w tworzeniu i doborze programów nauczania, podejmowanie działań na rzecz tarnowskiego środowiska oświatowego.

Szczegółowe zadania Tarnowskich Liderów Przedmiotowych, aktualną listę i kontakt z liderami znajdziecie Państwo TUTAJ!

Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do współpracy!!!